ZPĚT  

 

Granito

Ukázka krbové vložky do již stávajícího ostění nebo nevyužitých např.
sádrokartonových sloupů. S možností zabudování skleněných posuvných dveří.
Cena od 38 900,-Kč